הוא ללמוד ובנו ללמוד - הוא קודם לבנו; ר´ יהודה אומר: אם בנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים בידו - בנו קודמו. מסופר  שרב יעקב בנו של רב אחא  שלח אתו אביו אל אביי, כאשר ראה ששמועותיו אינן מחודדות, אמר לו: אני עדיף מימך, שב אתה ואלך אני.

 (קידושין כט:, בתרגום שלי)

 

 

מכאן תצא תורה

מבית זה, מבין הצללים תצא

ממקום זה היא תצא היא תבוא

תדרוש את פינות הספסלים

היא תושיב אבות על פני בנים

ולב בנים תחדד

היא תושיב אותם על ספסליה

תלמד ותחדד

היא תדרוש ותקיים

את שמועותיה

את כתליה

את צלליה