ניידות נמנעת למען מחנה מבקשים שאשב שאקום שאתפנה ממקום

 כינוס פנימי שאנתק משיחה כמו ללא מקור אנרגיה שאהיה מסויים

 שאחשוב חיים בגבולות חדשים אופציות פוליטיות נחלמות ברית

 מצרפת כורתת את הרוב השקט מפה מחשבת חורבן בחורבן השליט

 הריבון בזהות במפות דרכים לנאמנות רעיונית אשמה ותהליכים חוזים

 במציאות בפנינו חזיון יש פוליטיקה מעשית יש מעשים פוליטיים

 מחוללים שינוי בתפרים דקים חשבון נפש בדם אחים מתמסמס לכל

 כיוון מתעטף מתערטל הם ישמחו בכל מקרה בכל מחיר חיוך בטחוני

 דמוגרפי אפילו ציוני נחייך ונטיל את גורל החרבים מכים על חטא על

 צאן לטבח שלמות שנפגמה גם בהם חור פעור ומדמם בכל מצב יחייכו

 יישתו לחיי נצח שלום אחווה שלווה השרדות זרה למתיישב קיום

שלם מול כינוס פנימי ובאמצע משיח הנורמלי מול היהודי