ההפך מקיום

(מרגע שבו בחרת

שקיים מעכשיו

לנצח)

הוא

האפשרות האחרת

(שתרדוף

תתעקש

תְסָיֶט) 

לכן

היזהר  בבחירה

(אם  יש בכלל

חופש כזה)

כי אתה קובע

מה יהיה

(בחלום

ומה

בסיוט)