הנה התחבטות מהזן המעגלי:

כאדם מתוקן כך לפחות בעיני

 חסרונותי זוכים ליחס מחבק

מתועדים עטופים כלואים בזכוכית

שרות חדרים ארכיוני אוהב

שלטי הכוונה שומר במסדרונות

ניתן לבקר לחוות להתרשם

רק לא ליגוע בתצלומים המתפוררים

לא למלא את הארגזים הריקים

יש חנות מזכרות שם ניתן לרכוש

איזה בדל זכרון בעטיפה צבעונית

או תווים לאיזו סמפוניה לא מולחנת

במחיר זול ובגודל מתאים

להניח על שידה להעיף מבט

שלא תורגש המחלה הממערת

שלא יחסר שנשכח שפעם

לא שידה ולא מזכרת

רק כאב-רפאים לעיבר שנגדע

אם לא חסר דבר אז מה הטעם

בחיבוקים ארכיונים שלטים חוויות

כלובי זכוכית ובדלי זכרונות