ומה יעשה הבן בלי דעת

עבד לימים ועמים רבים

פקוד ומובל מהשפה ולחוץ

צועד שמאל-ימין סביב הקליפה

חרש לדפיקות מהחלל הפנוי

בפינת הלב היא בוכה אל המלך

איגרות וסיפורים על ארמונות זהב

במדבריות נדחות כמעוף הציפור

וכאן מעבר לקיר יושב לו

שפוף קומה מחפש אחר כתרו

או אולי סימן שיעיד על המצח

לא משוגע אתה רק בודד

בודד ובלי דעת