סיתוונית י

אין דבר שלם יותר מלב שבור

יום הולדת 21

שמע,

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה