נראה שעוד מעט נהפוך הכל

 

ננפץ שמשות חנויות מוארות

 

זו עיר הקודש אני זועק מסתבר

 

זה שנים לא ראיתיה בלילה

 

עוד מעט נהפוך הכל

 

בבליל השחר הזריחה תאיר

 

טרם  נוכה בסנוורין

 

זו לא העיר שהכרתי

 

עוד מעט יתהפך החושך לאור

 

כעיר שחוברה יחדיו