הוא היה אומר עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך (אבות ב  ד) 

 

העשב הכחול שבין העבים לוחש לי: עשה כרצונך. או אולי,


דווקא היום- עשה כרצונו. סגל לך צורת ברוש


למוּד איתנות  וסערה, איש רוח- או אולי,


ילד-דשא מתקפל פרוע, למוּד חשק מתפרץ וגילגולים.


כך הם נסיעות בימי שישי סתוויים, עננים בחלון מפרשים לי,


באיזו צורה תיכנס שבת, באיזו תחנה יורד כרטיסן


תולה את מדיו פושט צורה לובש


מחלצות חג בנוגה אור יישרות, או אולי


סוודר מתגלגל מתקפל ופרוע


כמו ענני הכבשה בחלון בעשב כחול פועות לי


גלגולי קודשחול, או אולי, דווקא היום,


שישי סתווי מתקפל וחשק מגלגל רצוני-כרצונו,


ילד-ברוש שלוב יד עם כרטיסן למוּד-חשק,


כדי שיעשה רצונו-כרצונך

 

בטל רצונך מפני רצונו.