כנרת _

.

אלוקים שלי מת

קטוף לי פרח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה