כנרת _

.

קטוף לי פרח

אלוקים שלי מת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה