אדמפנס,

רואה רק אור

פנס שהוא קצת אדם ישמע

פעימה

עומד בעלטה, כבוי

אך לעיתים גפרור

מתחכך בקיר

באם הוא אדם, ידע להידלק-

והאש ממצאת הכל

 

אדמפנס,

קופץ, מתלהב

גפרור מתנפץ בעצב-

באם נוצר ניצוץ, תדלק אבוקה

מחזור

גפרור-להבה-אפר

מרקד

לקצב פעימת הפתיל-

והאש ממצאת הכל

 

אדמחשוך,

מכסה עניו מהזוהר

המסמא

וחבל

על דעבדין ולא נשרפים

והאש

ממצאת

הכל