כשנמות- אולי נהיה רק חוֹל

ובנתיים- אני חולה עלייך

ושואל אותך איך הצטרף החולי

למחול השידול הקדוש

וחוזר חלילה

למסע החיזור הארוך

כי חולת אהבה אני

אני עוד עלול למות

עלייך- על האשה

אשר מעולם לא לקחתי

רק בסוף המסע ניקח

חופן חול בידיים

בשפתיים

נחזור נחולל נדבר

ונמות

על שפת הים