את שמך

נשרבט במעגלים סביב

לא נגלה כאן יושר

אומנותי או אינטלקטואלי

בדמות דיוקנך - שאסרת ליצור

נימלט לאימפרסיוניזם זול

ופוסט-מודרני 

במשחקי לשון אור וצל

ננסה להשאיר רושם

במה שלא שם

יטענו שחסרה השראה -

ואנו מבקשים רק לדבר

לשבת על קפה, או משהו

עם בשר