בשדות עשב גבוה ישבנו

חשבנו

שנוכל על הכל, שיבוא יום

יאספו השברים לעצמות

וציפור של בוקר

תזדווג עם ציפור הלילה.

 

על מה חשבת כשלקחת את ידי?

מה עבר תחת ידיך?

 

החיספוס המילולי של אתמול

משאיר בי טעם של עוד.