מבאר לחי יורד לשדה

יעלו עלים יבקשו לנדוד

במילים בשיחה אל שיירת-גמלים

יורדת גם ממרחק

מנחה למקדש מעט

נופלת לרגלי כאן בשדה

יישתו אותה עלים ושמש שוקעת והיא עולה

מתכסה בצל שיחים

גם האוהל פנוי וכאן בשדה

רווי צל ושיח

שם באוהל יש אור

מחר נדבר על אהבה

על בית