העולם נברא ,ללא התערותא דלתתא

דיבורך, כבמשל המפורסם 

נפל ביער ללא אדם

וכוחו הספיק, נשמע קולך

ומלאכים אמרו קדוש

ואנחנו בכל יום פעמיים

באוזן אטומה ולב ערל

מתוך שינה, גלות השכינה

כמתים

 

והמלך במעמדו, דורש צעד ראשון

אמנם די לו בשיעור פתח המחט

לנו זה יותר מדי

שמע לאטימות, ערלתנו קבל

מחיה המתים, מלא רחמים

 

ודע

שיש ענין שיתהפך הכל לטובה

מלך בלא עם

בוראנו, בוא לקראתנו

שובה

 חדש ימנו כקדם

מחדש