פלונית כל ישראל אחים

מאמינה שצריך לחפש את האור, לגלות בתוך החוסר... כולנו יודעים זמנים קשים השא-לה אם כולנו יודעים להתעלות מהם?

חודש אדר התשס"ו

שיר תפילה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה