בימים האחרונים פחות מאירה לי השמש אבל הדלקתי אור אחר...