שָמי עטו היום בגדי מטר ולכבודך זימרו כל עוד נותר בם כוח לשורר. צורפו דמעות מרום ובכי לבי יחדיו. היו לנהרות אובדן, לנחלי אכזב. הרוח לא נגעה בי אף לא כיבתה נרך. סכרי שכחתי נופצו אל מול חלקת קברך.