בעז דרומי

...סרפד ותה ורוח הקדים.

חתך ויצא מן התמונה

עלה ידידות

קישורים שאקח עימי
תנועה לתורה מנהיגה
עולים מעלה