בעז דרומי

...סרפד ותה ורוח הקדים.

שבת

דם

קישורים שאקח עימי
תנועה לתורה מנהיגה
עולים מעלה