בעז דרומי

...סרפד ותה ורוח הקדים.

דם

בתחנה

קישורים שאקח עימי
תנועה לתורה מנהיגה
עולים מעלה