בעז דרומי

...סרפד ותה ורוח הקדים.

סמפוניה

ועל הגופות /הולך הדוב אחר הדבש

קישורים שאקח עימי
תנועה לתורה מנהיגה
עולים מעלה