מסר כפול

לא משורר לא סופר

לכל מקום שתלכי

הקשת כבר לא בידי

קישורים שאקח עימי
ודבש
עולים מעלה