מסר כפול

לא משורר לא סופר

משב רוח פתאומי

הייתי ילד

קישורים שאקח עימי
ודבש
עולים מעלה