מסר כפול

לא משורר לא סופר

במות יוצרים (מתוקן)

אולי לא נשוב עוד

קישורים שאקח עימי
ודבש
עולים מעלה