כל העת תנדוד שנתי ורק אליו תשוקתי אך כשסוף סוף מגיעני רקוב, זמני ויגעני ביתי, ביתי הקט ביתי ביתי, מחילתי משכן זקנתי, מאורתי מעוני, מחמד ליבי