קונדסון ~~~~~~~~

תקועה בעולם מבלי לדעת למה...

מבט אחר

מה עובר עלי?!

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה