לנצח אנגנך .

כשלב פוגש עט , ונשמה פוגשת מצלמה...

גשם מהרקיע

חושש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה