לנצח אנגנך .

כשלב פוגש עט , ונשמה פוגשת מצלמה...

אדמה . אדם . דם

פרפר קטן...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה