א.

הרבה מילים
כתבתי לך
וכולן נערמו
בשדה הפתוח
כגל אבנים
שכוסה בעפר.

אולי נלך יד ביד
ונשוטט בשדה
ונישא את עינינו
אל התל שהצמיח
פרחים מרהיבים
ששורשיהם יונקים
את ניחוחם
מגל אבנים
של אותיות ומילים.

ב.

הבתים של השירים
שכתבתי לך
נחרבו ברעש אדמה
בעוצמת סולם ריכטר
ופוזרו בגינה לכל עבר.

אולי נלך יד ביד
נאסוף את האבנים
שנפוצו ללא רחם
נניח אבן על אבן
נחבר מחדש
מילה למילה
נצמדם בטיט
של ניקוד
ושל טעמי המקרא
ונבנה היכל
שבו ישמעו תמיד
מנגינות של חיבוק
ומילות אהבה.