ולפעמים 

מספיקה מילה 

קטנה,

ואתה

עוטף בחמימות

נעימה

בלתי מובנת

בקצב דפיקות הלב.

 

יש ואתה

מגיע

בבת אחת

ללא אזהרות

במהירות כואבת

נשאר ללא יכולת

לעזוב.

 

לפעמים עוברים פרקי

זמן

גדולים

עד שאני

מגלה

אותך מחדש

נפעמת מיכולת השכחה.

 

אורח, מתמיד

בתוכי.