אלי פיטרו

החוויה הנעלה ביותר בחיים היא חווית היצירה

מזמור לחיים

אחים לנשק

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה