אלי פיטרו

החוויה הנעלה ביותר בחיים היא חווית היצירה

אחים לנשק

מזמור לחיים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה