סוערה בת חורין

סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם.

להיות שלו, או שלא...

ת.ד 576 - חלק ג

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה