עט לכתוב

בן 24 בהשתדלות מתמדת

תשר"ת

לולב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה