ליאורה ברנשטיין

צברית, שם נעורים אברהמוף, בוגרת הגמנסיה הרצליה. מאז פלא האינטרנט וזמינותו לכול כותבת שירים. http://www.literatura.co.il/website/index.asp?show=authors&id=1715

גם אם יכחישו את השואה לא יוכלו להכחיש את נס תחיית השפה העברית

וכל הארץ

עולים מעלה