טייס אירי חוזה את מותו
יומי ידעתי כי אפגוש
אי-שם מעל ענן ועב
את יריביי איני שונא
בני משמרתי הן לא אוהב.
ארצי צלב של קילטרטן היא
דלי קילטרטן הם אחיי
סופם יהי אשר יהי
להם לא יוסיף ולא יגרע.
שום חוק, חובה, המון צוהל,
אישים - בקשוני, "צא לקרב",
רק דחף בודד של התעלות
הניף לסחרור פה במרחב.
על פס סיכום המאזן
העתיד נשקף כנשימה בטלה
נשימה בטלה גם שנות עבר
כאשר מוות כזה מול חיי ניצב!


 

An Irish Airman Foresees his Death.
W.B.Yeats (1865-1939)

I know that I shall meet my fate
Somewhere among the clouds above;
Those that I fight I do not hate
Those that I guard I do not love:
My country is Kiltartan Cross
My countrymen Kiltartan’s poor
No likely end could bring them loss
Or leave them happier than before.
Nor law, nor duty bade mi fight
Nor public man, nor cheering crowds,
A lonely impulse of delight
Drove to this tumult in the clouds.
I balanced all, brought all to mind,
The years to come seemed waste of breath,
A waste of breath the years behind
In balance with this life, this death
.