תקיעה שברים תרועה:

ובעל התוקע

אי שם באחת מקהילות הגולה

פולין, ליטא או יוון

אוחז קרן ישועה בידו

תוקע בקול למען יחרדו

והקהל עמו ברטט

כבני מרון.

 

תקיעה שברים תרועה:

קול צפירה על המסילה

רכבת עמוסה בדרכה

אל פי פחת,

 עוד יעמדו לפניו בהמון

מי בקיצו ומי לא בקיצו

כבני מרון.

 

תקיעה שברים תרועה:

קול צפירת יום הזיכרון

באמצע כיכרה של יום

מתערבל ומתערבב

עם קול שופר יום הדין

וקול תרועת הרכבת בדרכה

כי המה והמה עברו

כבני מרון.