בואי בשלום

חיה ובועטת

תן לי דקה להתרגל אליך שוב

פעימה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה