בואי בשלום

חיה ובועטת

סוד

תן לי דקה להתרגל אליך שוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה