תורגם היום. מי ייתן ואנשי חב"ד הנצורים בהודו בידי חבר מרעים
ישובו בשלום. אמן.

"אני הכוח האחד מרובה הפנים שבכול
אני הקורבן ואני התפילה
אני תופין האבל לסעודת הפטירה
אני צמח המרפא, אני משקה הגי,
אני המנטרה, השלהבת, וחומר הבערה
אני הוא כל היקום האינסופי
אני האב, האם, הורה קדום,השומר,
קצה הידע, המזכך אשר במי הטהרה,
אני הוא אום!
אני ריג וודה, סאמא וודה, יאז´ור וודה,
אני הדרך וההולך בה, האדון, השופט,
אני העֵד, המִשכן, אני עיר המקלט,
אני הידיד, המבוע, ים מים חיים
שולח ובולע, אוצר העולמות
חדר האוצרות, הזרע והזורע,
אני הוא הכול !
ממני נובעים יבולים אין סוף
לי חום השמש וגשם שמים
להעניק ולמנוע, לתת או לעצור
אני המוות וחיי האלמוות
ארג´ונה אני, גם סאט וגם אסאט,
אני החיים הנראים והנסתרים.

נלקח מפרק 9 של ה"מהאבהרטה" הבגווד גיטה" מתרגומו של סר.א.ארנולד בשנת 1900.

"One Force in every place, though manifold!
I am the Sacrifice! I am the Prayer!
I am the Funeral-Cake set for the dead!
I am the healing herb! I am the ghee,
The Mantra, and the flame, and that which burns!
I am-of all this boundless Universe-
The Father, Mother, Ancestor, and Guard!
The end of Learning! That which purifies
In lustral water! I am OM! I am
Rig-Veda, Sama-Veda, Yajur-Ved;
The Way, the Fosterer, the Lord, the Judge,
The Witness; the Abode, the Refuge-House,
The Friend, the Fountain and the Sea of Life
Which sends, and swallows up; Treasure of Worlds
And Treasure-Chamber! Seed and Seed-Sower,
Whence endless harvests spring! Sun´s heat is mine;
Heaven´s rain is mine to grant or to withhold;
Death am I, and Immortal Life I am,
Arjuna! SAT and ASAT, Visible Life,
And Life Invisible!

The Song Celestial.
or
Bhagavad-Gita
(From the Mahabharata
)
Being a Discourse Between Arjuna,
Prince of India, and the Supreme Being
Under the Form of Krishna

Translated from the Sanskrit Text

by Sir Edwin Arnold, M.A., K.C.I.E., C.S.I.

New York, Truslove, Hanson & Comba, Ltd.
67 Fifth Avenue, 1900