למה מביאה אותך היצירה?

זוכרת את הבעיטות בראשך
רגל השולחן על אפך

דימום.

לא עזרת לי לעצור.
ובכיתי. כמה שבכיתי

יצאה בת קול ואמרה

"זה בסדר. תתעורר"
והתעוררתי

כשבדיוק הסתובבת לצד השני במיטה.