התנתקות
הרגע בו התנתקתי מילדי
היה כשהפסקתי לשלוח להם את שירי
לא בדואר אלקטרוני
ולא בשיחות כדי לעורר עניין
ותליתי את שירי היפים ביותר
על דלת המקרר במגנט,
כל פעם במגנט אחר של מפרסמי חדרי המדרגות,
ומעולם לא קבלתי מבני תגובה,
ובאשר לבתי, היא נמצאת בקנדה,
ותמוה בעיני שאומרים
שכל הילדים מתנתקים מההורים
שעל מנת להתבגר הם חייבים
לפתח לעצמם אישיות נפרדת וצרכים
ואף אחד לא מציין את המולידים
שגם עליהם להיפרד מהילדים
לעמוד שוב ברשות עצמם כפרטים
מבוגרים מבודלים ונפרדים ברחוב המפחיד והמנכר
לעשות לעצמם ידידים חדשים
ולהתרחק אגב כך מאלה הישנים
ולבנות מאגר חדש של סודות
ואירועים וגם פחדים ושקרים,
שבהם אין לאהובים כלל חלק
ואינם יודעים
על השינויים.

אימא, זאת את עדיין אימא ?
אולי את גברת אחרת
מחופשת באותה אדרת ?
דיבוק זר בגופך אימא ?

ורק האהבה שלהם, בלילה,
אני עוצמת את העיניים
ורואה מטחי פרחים וציפורים
כְּחוּלֹות מעופפים  אלי כזרעוני
אורז שמשליכים בכלולות
של נוכרים, הרהורי אהבתם
נסחפים הביתה אלי בַזרמים
מבלי משים...
...
אימא, אל תעשי בעיות .. אימא