שימי נגן

"אך שלושה מאורעות עיקריים בחיי המין האנושי: לידה, חיים ומוות. בהולדתם אין בני האדם חשים, במותם הם סובלים ובינתיים שוכחים הם לחיות" - לה בריזר

קינת חטא

זמנים מודרניים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה