אברהם שיין

אני רוצה לשלוח שירים של משורר מוכשר השם אברהם שיין

מעוז צור ישועתי/אברהם שיין

אותנו השלכת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה