אני שונא את הקו

 

אני שונא את הקו

הדק והמרוסק

המפריד בין מציאות וחלום

הנועל משעולי

אל גנים עמוסים לעייפה

בפירות אסורים

הניצב כחומת זכוכית

ביני לבין באר מלאה

בגביעי אשליות ירוקות

אני אוהב את הקו

הדק והמרוסק

המפריד בין חלום למציאות

המאלצני לנוע בדרך המלך

וגוזל ממני פתיתי אושר מורעל

העולים וצפים בסמוך לצילי

ואני לוליין על ריסוקי קווי

האפול?...