בשיינוגרף ובבקר עברנו על מפות חיינו וסימנו בצינוגרף נ.צ – (no - צדיקים) בצבע כתום. גם יללת התן של ילדותינו כבר הפכה מזמן לג'ז צורמני. אור שם רקד עם חושך בנעלי סטפס בשחור לבן רק הברוש הזקן, עוד ניצב בסימניה. מטפטף איצטרובלי זעמו על מפתני הסוף. עכשיו גם השפן הקטן מדמם על קונצרטינות. חייו בעיניו הקרועות תלתן – ואספסת. חליל צד בידו, וחלל באמצע צג ליבו. דורך באישוניו את מרעומי שתיקתו. השפן הקטן שכח . לסגור הדלק.