מתחת לקו המשווה מתחת לקו המשווה של עצמי המים הכבדים של גופי. מתנגשים במגופות ילדותי אני עובר את מהירות –הכל. /2003/ שיין