ערב אחרון באפריקה כפות דקלים ענני משי נושאי אבוקות משוחים במכחול מלאכי. שמש תועה צווחת בג'ונגל, יערות נחתמים בשריקה, הרים בוערים בזהב ונילוס לבן משובץ בטורקיז. עורבים נארבים אנקורים טווים חלומות בסבך. כוכבים נושאי אפיריון כחלילי מרחפים על אדני כסף. לילה אחרון שואג בסף. על גדות האגם במר, דצמבר 1973