המת המצרי הראשון בואכה אום כתף, היה חגיגי בתוך תכריכי החאקי, כמו שמש ערביים שפקעו לים. היה לי כידון אמיתי. ופרצוף של ילד. תחבושת אישית לחבוש את המראות. לטאות חגורות ברשתות הסוואה העבירו את האותות בינות לשיחים לחוצים מפחד. מתלה 1967 מגרש של באולינג. חיילים ששכבו שם בלי ראש. וכדורים אמיתיים בתוך תכריכי הזמן,