תוציאו – מדליות מארגזי – המתים. ניצחנו במלחמה אמרה הרגל הכרותה לרגל הקרושה לעין הריקה גם הגנרל יהלום רוצה אלבום ניצחון. ניצחנו במלחמה אמרה תרנגולת מלוקת ראש בסיבוב אחרון בחצר המטרה. ניצחתי במלחמה אמרה תינוקת לעטיני אימא המתה ניצחת במלחמה אמרה האינפוזיה לזונדה וטפטפה. ניצחנו במלחמה אמרו פיסות הבשר על הענפים לאנשי זק"א ניצחנו במלחמה אמרו ממה שנשאר בכסא הגלגלים. קביים שמחאו גפיים גדמים שפרטו רקוואים על נבלי האשליה אלבומי סחרון, נוצחנו. סרחון שיין 7/2003