ועכשיו ועכשיו מה שנותר את ואני, והזמן שנשאר. והלב הפצוע שמבקש ומנתר, וענברי עיניך וקולך, והדמעות. ואני הרי יודע שפעם נהיה ביחד לתמיד ולא חשוב מתי, והיכן. העיקר ביחד, עם הזמן שנותר. מאת אברהם שיין