בכישופנו את ואני שטים בכישופנו לאורך הלילה. מעל האגם הנם בשיכרונו אוניות צרובות חשמל הלומות שכר מרקדות כנימפות מטווסות מעל דגים מחופשים וסירנות עוגבות המצפינות תקוות בגומא. האגם שר בין האשמורות אותי ואותך בכישופנו. האגם המר, דצמבר 1973