ווהיה באחרית הימים וגר אני עם עצמי ואת עם כבש. היה. שאני אצלך – אני אצלה. שאני אצלה – אני אצלך. שאני אצלך – ואצלה אני אצלי. אני אצלך – ואצלה. אוגוסט 96 עכשיו אני מתמרן בין שדרות בן גוריון לשדרות ההם נסיך של צללי בגולה. אחד הרבה שנים חונה בגינה. ביום מנהל את בנק הים. מחלק צדפים וגלים לכל ילד חינם. ולא מבקש דם וריבית שני – שנים הרבה שוכב לי על הכרית. בלילה אני קופאי של כוכבים. פורט קרני ירח לגחלים קטנים. 96 אני מתמרן. בין השדרות שלי לשדרות שלהם. היה באחרית הימים מאת אברהם שיין