בראשית

בראשית ברא האדם את אלוהים

והארץ הייתה טובה ובוהה

ויקרא האדם לאור לבן

ולחושך קרא שחור

ויקרע הנחש את עיני האדם

ותקרע האישה שלוותו של הדם

והארץ הייתה תוהו ובוהו