אשקיף בשיאי/אברהם שיין

 

אשקיף בשיאי,מצידו האחר.

כמה רם הוא!

ואני הנופל,

שמטו אצבעותיי פסגות

אני בחלל

והצבע דהוי

אלפי מעלות

עולות ויורדות

בסבך רשתות וקשרים

אנוס ומכונס

נלקח לגורלו

בין צמרות ופחת

כמה קלה הירידה

כולם עוזרים

עדיף השחור על הדהוי

קשה הגסיסה

אך השלבים מהוקצעים

ואת כולם צריך לעבור

אשקיף על שיאי מצידו האחר

הוא נעלם

ואני הגעתי