עונות מטפטפות

 

עונות מטפטפות מלוחות השנה

ומתיזות נצנוצי יממות על סדנים חרוכים

שעונים  אצים סביב מחוגיהם

מנגינות נולדות ומתות

ועלים צהובים

מכסים בפוך אפרפר

אשדות אהבתנו

קרענו אלפי ידיים לקטבים

להטביע עבר בעתיד

אך השמש מעבר לכדור

והירח מת מזמן

תנו לנו עוד יום

שדקותיו ארוכות משעותיו

לגמוע את כל לוחות השנה

לגסוס רווים