אחי גיבורי – הנפילה.

היה שמיה רע – בה.

היפגשו שנים יחדיו.

בלתי אם מועדו?

שפגעת בי בגובה.

מעל פני החיים.

את מאבדת גובה.

ואני דם.

אלי אלי רכב ישראל ומסוקיו.

קול נדרי ציפור כרותה.

טסה כל הלילה.

אל יתגדל ויתקדש.

שמי אבא.

איך נפלו ויאבדו כלי מלחמה!?

התאנה חנטה פגיה.

ויתקרב משיחיה.

ועשב תלדי בנים.